आज M-IV

मंगळवार, २३ नोव्हेंबर, २०१० | लेखक » विशाल तेलंग्रे
सकाळी बसमध्ये असताना:
आजचा पेपर अतिशय वाईट जाईल, हे नक्की!

***

पेपर झाल्यानंतर:
खूप बोअर गेला, नाही निघणार... खात्रीने!
» नोंद-प्रकार:

प्रतिसाद नोंदवा:

विशाल तेलंग्रे